XIV. Walne Zgromadzenie

Informacje o Walnym Zgromadzeniu SimFabric S.A.

Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2021 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej, przy ul. Świętokrzyska 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

Treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Liczba akcji i głosów

Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej

Projekt Procedury Anonimowego Zgłaszania

Projekt Polityki Wynagrodzeń Zarządu i RN