XIV. Walne Zgromadzenie

Informacje o Walnym Zgromadzeniu SimFabric S.A.

Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 26 czerwca 2020 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej, przy ul. Świętokrzyska 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

Treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego

Uchwały WZA 26.06.2020

Wykaz akcjonariuszy WZA 26.06.2020