XII. Kalendarium

Harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2022, zgodnie z którym:
 

- skonsolidowany raport roczny za rok 2021 został opublikowany w dniu 27 maja 2022 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. został opublikowany w dniu 16 maja 2022 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 16 sierpnia 2022 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2022 r.