XII. Kalendarium

Harmonogram publikacji raportów okresowych - SimFabric S.A.

- raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - 13 maja 2020 r.
- raport kwartalny za II kwartał 2020 r. - 13 sierpnia 2020 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - 13 listopada 2020 r.
- raport roczny za rok 2019 - 22 maja 2020 r.

 

©2020 by SimFabric S.A.