XII. Kalendarium

Harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2021, zgodnie z którym:
 

- skonsolidowany raport roczny za rok 2020 zostanie opublikowany w dniu 18 marca 2021 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 10 maja 2021 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 10 sierpnia 2021 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 10 listopada 2021 r.