VI. Wyniki Finansowe

Wyniki finansowe SimFabric S.A. za lata 2018, 2019 oraz 
i kw. 2019 i  2020 

 

*dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej

 

©2019 by SimFabric S.A.