VI. Wyniki Finansowe

Wyniki finansowe SimFabric S.A. za lata 2018, 2019 i 2020 
 

 
SIM_wyniki_2021-03-18BLACK.png

*dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej