©2019 by SimFabric S.A.

VI. Wyniki Finansowe

Wyniki finansowe SimFabric S.A. za lata 2017, 2018 i 2019.