V. Struktura Przychodów

1. Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta
w latach 2017- 2019 (w zł)

2. Struktura geograficzna przychodów netto ze sprzedaży Emitenta
w latach 2017-2019 (w %)

 
SIM_przychody2020-02-25BLACK.png

Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2017- 2019 (w zł)

* dane finansowe za 2019 nie zbadane przez biegłego rewidenta

 
SIM_przychody2_2020-02-25BLACK.png

Struktura geograficzna przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2017-2019 (w %)

* dane finansowe za 2019 nie zbadane przez biegłego rewidenta