Raporty okresowe

Raporty okresowe - SimFabric S.A.

13.05.2020 - Raport okresowy - Q1 2020

22.05.2020 - Raport okresowy - roczny 2019

13.08.2020 - Raport okresowy - Q2 2020

13.11.2020 - Raport okresowy - Q3 2020

18.03.2021 - Raport okresowy - roczny 2020

10.05.2021 - Raport okresowy - Q1 2021

10.08.2021 - Raport okresowy - Q2 2021

10.11.2021 - Raport okresowy - Q3 2021

14.02.2022 - Raport okresowy - Q4 2021

27.05.2022 - Raport okresowy - roczny 2021

16.05.2022 - Raport okresowy - Q1 2022