IV. Strategia Rozwoju

W przyjętej strategii rozwoju Emitent zakłada dalszy rozwój działalności poprzez portowanie i wydawanie dużej ilości, nisko i średnio budżetowych wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Takie podejście Zarządu Spółki zapewnia minimalizację ryzyka inwestycyjnego związanego z produkcją pojedynczej gry.

 

Strategia rozwoju zostanie zrealizowana poprzez osiągnięcie następujących celów:

 

I. Rozwój studia portującego.

II. Uczestnictwo w najważniejszych targach na świecie (m. in. Gamescom Kolonia, PAX West Seattle, China Joy w Szanghaju, Tokyo Gameshow w Japonii oraz Game Connect w Paryżu).

III. Dywersyfikacja portfolio gier poprzez portowanie i wydawanie przynajmniej kilkunastu produkcji rocznie.

IV. Pozyskiwanie inwestorów na tworzenie nowych gier.

V. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.

VI. Tworzenie gier w modelu "Pay to Earn" w oparciu o technologię blockchain.