III. Akcjonariat

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

 
SIM_akcjonariat1_2021-03-19BLACK.png

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

 
StrukturaUdzialowaBLACK_18_03_2021.png

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)