III. Akcjonariat

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

 

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

 

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)

 

©2020 by SimFabric S.A.