I. Działalność Spółki

SimFabric S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w portowaniu gier (przerabiania gry z jednej platformy na inną) na konsole Nintendo Switch, PS4/PS5 i komputery stacjonarne oraz produkcjach własnych gier.

Najważniejszym dotychczasowym produktem Spółki jest gra pt. Farm Expert 2018, która w wersji mobilnej zanotowała ponad 2,5 mln pobrań. Spółka posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich wydanych gier.

 

Produkty Emitenta są sprzedawane na całym świecie, co oznacza, że z dowolnego miejsca za pośrednictwem sieci Internet gracze mają możliwość kupna produktów Emitenta. Jest to cecha charakterystyczna gier, które są sprzedawane w modelu dystrybucji cyfrowej, głównie za pośrednictwem dedykowanej platformy dystrybucyjnej Nintendo eShop, PlayStation Store oraz Steam, będącej największym dystrybutorem gier PC na świecie.

 

Głównym założeniem prowadzonej działalności jest portowanie i wydawanie nisko- oraz średniobudżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone, niewielkie zespoły deweloperskie. Dzięki czemu maleje ryzyko operacyjne przy optymalnej reakcji na niespodziewane zdarzenia losowe występujące podczas produkcji projektów. Spółka świadczy usługi portowania w oparciu o umowy wydawnicze na projekty otrzymane od podmiotów zewnętrznych, z tytułów których staje się wydawcą gry, a w zamian za to kontrahent otrzymuje miesięczną prowizję od sprzedaży. Z uwagi na duże zainteresowanie takimi usługami Spółka nie wyklucza, że w przyszłości będzie świadczyła więcej tego typu usług. Emitent wykonuje także na zlecenie innych podmiotów elementy gier, tj. assety. A także świadczy usługi podwykonawstwa assetów oraz przygotowania dokumentacji projektowych na gry. Poza działalnością na rynku gier wideo Spółka zawarła również kilka umów na wykonanie materiałów do e-learningu oraz materiałów audio.